Inlägg From the monthly archives: "juni 2016"

Termen den digitala arbetsplatsen är drygt 20 år gammal och den äldsta kända källan är från boken ”The digital workplace: Designing groupware platforms” av Charles Grantham och Larry Nichols som publicerades 1993. På den tiden var digitalisering nytt och många företag och organisationer var på väg att lansera sin…(Read More)

Någonting är fel, någonting är väldigt fel. I många år jobbade jag mest med offentlig sektor och det var ofta en viss ursäktande attityd att de borde kommit längre med sin digitalisering. Det privata har ju kommit så långt. Så nu när jag börjat syna den…(Read More)

Everything is connected. An offline device is a dead device. The digitization grows beyond computers and phones to include everything. The contours of the connected society are shaped every day in everything we do. Companies needs to embark on this transformation and understand that this is not a small step, this is a leap. “If…(Read More)