Inlägg From the monthly archives: "september 2016"

Något många missar när de har fullt upp med införandet av en ny digital arbetsplats är detta: Själva införandet öppnar ett fönster där förändring är möjlig. I det fönstret, när så mycket ändå är i luften, har man möjlighet att ändra…(Read More)

Utvecklingen för de digitala arbetsplatserna har accelererat de senaste åren. Begreppet har vidgats och inkluderar idag allt fler funktioner och arbetssätt för slutanvändarna. Här kommer därför några spaningar kring vad som kommer hända med nästa generations digitala arbetsplats. Teknik, människa och plats växer…(Read More)

Förändring är ett mytomspunnet begrepp och är ofta svårt. Ett tips för alla som vill förändra är dock att destillera ut enkla modeller. Förklaringar till hur förändringen ska ske som är logiska och som alla kan förstå. En del av svårigheterna med för…(Read More)

Den digitala arbetsplatsen ger möjlighet för många att förändra och förbättra sina arbetssätt. Naturliga förmågor som fungerar extra bra är till exempel samarbete, delning, lärande etc. I samband med ett införande kan det därför vara viktigt att definiera vilken för…(Read More)