Inlägg Currently viewing the category: "Desired behaviors"

Moderna informationsarbetare får en speciell glöd i ögonen när de berättar att de fått en hel dag utan möten. Oftast sker det helt oförberett för att något blivit inställt. Glöden kommer av att de äntligen lyckats få till en hel dag av produktivitet, en…(Read More)

Hur ser ett modernt kontor ut? Titta på dagens studenter! De använder sina nätverk och växlar mellan eget fokus och samarbete som om det var den enklaste sak i världen. Och det kanske det är? Om förutsättningarna är rätt. Men hur blir de det? Moderna arbetsplatser är anpassade…(Read More)

Att mejla är inte att leva. När jag var tonåring lyssnade jag på en präst på en av skolans morgonsamlingar. Vi hade 10 minuter i aulan ett par morgnar i veckan. Hen började varje dag med att läsa dödsannonserna i lokaltidningen för att vara säker på att…(Read More)

Utvecklingen för de digitala arbetsplatserna har accelererat de senaste åren. Begreppet har vidgats och inkluderar idag allt fler funktioner och arbetssätt för slutanvändarna. Här kommer därför några spaningar kring vad som kommer hända med nästa generations digitala arbetsplats. Teknik, människa och plats växer…(Read More)

Den digitala arbetsplatsen ger möjlighet för många att förändra och förbättra sina arbetssätt. Naturliga förmågor som fungerar extra bra är till exempel samarbete, delning, lärande etc. I samband med ett införande kan det därför vara viktigt att definiera vilken för…(Read More)

Termen den digitala arbetsplatsen är drygt 20 år gammal och den äldsta kända källan är från boken ”The digital workplace: Designing groupware platforms” av Charles Grantham och Larry Nichols som publicerades 1993. På den tiden var digitalisering nytt och många företag och organisationer var på väg att lansera sin…(Read More)