Inlägg Currently viewing the category: "Digital workplace"

Välkomna att delta i vår undersökning om den digitala arbetsplatsen 2017. När ni deltar i undersökningen, som tar 3-4 minuter att fylla i, kommer ni under våren få del av rapporten som syftar till att hjälpa er besvara följande frågor: – Vilka tekniker är vanligast idag…(Read More)

Idag lanserar vi Produktivitetshandboken!  Vi tycker det är viktigt med en tydlig idé om varför man ska ha en digital arbetsplats i Office 365. Boken är därför fylld med tips och tricks för dig som använder Office 365. Den innehåller massor av information om den digitala arbetsplatsen, moderna arbetss…(Read More)

Det finns en generell modell som nästan alltid är giltig. Framför allt gäller den ifall man verkligen vill uppnå effekt. Den är också mer giltig i samband med att ni planerar era projekt medan det senare finns mer sofistikerade modeller för att komma vidare. Men Tänk, planera och agera ger…(Read More)

Moderna informationsarbetare får en speciell glöd i ögonen när de berättar att de fått en hel dag utan möten. Oftast sker det helt oförberett för att något blivit inställt. Glöden kommer av att de äntligen lyckats få till en hel dag av produktivitet, en…(Read More)

Att mejla är inte att leva. När jag var tonåring lyssnade jag på en präst på en av skolans morgonsamlingar. Vi hade 10 minuter i aulan ett par morgnar i veckan. Hen började varje dag med att läsa dödsannonserna i lokaltidningen för att vara säker på att…(Read More)

Något många missar när de har fullt upp med införandet av en ny digital arbetsplats är detta: Själva införandet öppnar ett fönster där förändring är möjlig. I det fönstret, när så mycket ändå är i luften, har man möjlighet att ändra…(Read More)

Utvecklingen för de digitala arbetsplatserna har accelererat de senaste åren. Begreppet har vidgats och inkluderar idag allt fler funktioner och arbetssätt för slutanvändarna. Här kommer därför några spaningar kring vad som kommer hända med nästa generations digitala arbetsplats. Teknik, människa och plats växer…(Read More)

Förändring är ett mytomspunnet begrepp och är ofta svårt. Ett tips för alla som vill förändra är dock att destillera ut enkla modeller. Förklaringar till hur förändringen ska ske som är logiska och som alla kan förstå. En del av svårigheterna med för…(Read More)

Den digitala arbetsplatsen ger möjlighet för många att förändra och förbättra sina arbetssätt. Naturliga förmågor som fungerar extra bra är till exempel samarbete, delning, lärande etc. I samband med ett införande kan det därför vara viktigt att definiera vilken för…(Read More)