Inlägg Currently viewing the category: "Project planning"

61 procent av kommunikatörerna tycker att teknologi är ett hinder för en god internkommunikation. Trots det vill tre fjärdedelar av företagen öka sitt användande av digitala kommunikationskanaler. Hur går det ihop? Siffrorna kommer från årets upplaga av State of the Sector, en undersökning bland kommunikatörer p…(Read More)

Gästblogg av John Wainer och Lars Barthold Nielsen från Wizdom company When organizations embark on digital workplace projects, it often has quite many stakeholders and will include changes in organization work life and habits. Therefore, in the effort to truly meet unique needs of the business, often the dilemma of build versus buy…(Read More)

DWMM-MODELLEN: Digital verksamhetsdesign för optimering av nyttan med den digitala arbetsplatsen Hur mäter vi hur långt vår arbetsplats kommit med att dra nytta av den moderna digitala arbetsplatsens potential? Hur vet vi om de många transformativa verktyg som står till förfogande – t ex i Office 365 eller…(Read More)

Idag lanserar vi Produktivitetshandboken!  Vi tycker det är viktigt med en tydlig idé om varför man ska ha en digital arbetsplats i Office 365. Boken är därför fylld med tips och tricks för dig som använder Office 365. Den innehåller massor av information om den digitala arbetsplatsen, moderna arbetss…(Read More)

Det finns en generell modell som nästan alltid är giltig. Framför allt gäller den ifall man verkligen vill uppnå effekt. Den är också mer giltig i samband med att ni planerar era projekt medan det senare finns mer sofistikerade modeller för att komma vidare. Men Tänk, planera och agera ger…(Read More)

Något många missar när de har fullt upp med införandet av en ny digital arbetsplats är detta: Själva införandet öppnar ett fönster där förändring är möjlig. I det fönstret, när så mycket ändå är i luften, har man möjlighet att ändra…(Read More)

I en bemärkelse liknar skapandet av en digital arbetsplats vilken resa som helst – en karta gör det lättare att nå målet. Det här inlägget ger en väldigt förenklad bild av hur man tar sig från start till mål. För många är den s…(Read More)