Är din organisation redo?

by

DWMM-MODELLEN: Digital verksamhetsdesign för optimering av nyttan med den digitala arbetsplatsen

Hur mäter vi hur långt vår arbetsplats kommit med att dra nytta av den moderna digitala arbetsplatsens potential? Hur vet vi om de många transformativa verktyg som står till förfogande – t ex i Office 365 eller på intranätet – verkligen används och har effekt på arbetssätten och produktiviteten.

Detta är inte helt lätt att mäta. Samtidigt är det viktigt att vi har mätmetoder. Vi måste ta reda på var vi befinner oss för att kunna åtgärda där bristerna finns. Den digitala utvecklingens påverkan på arbetsplatsen är så genomgripande att det är rimligt att anta att de arbetsplatser som inte kommer med på tåget blir morgondagens förlorare.

Mindfire använder en mätmetod som ibland kallas DWMM – Digital Workplace Maturity Model och som är en variant av den modell (CMMI) som Carnegie Mellon-universitetet utvecklade för att kvalitetssäkra processerna i mjukvaruprojekt. Kärnan i metoden är att mäta den digitala arbetsplatsens mognadsnivå i fyra dimensioner:

  1. Samarbete, samskapande, socialt & lärande
  2. Information & kommunikation
  3. Service & tjänster
  4. Struktur

Inom varje dimension analyseras och mäts mognaden – den uppnådda effekten – på en fyrgradig skala. Mätningen görs över tid och därför blir förflyttningar längst en eller flera av axlarna intressanta att följa.

Modellen utgör också underlag för diskussion i ledningsgruppen och med personalen kring önskade lägen. T ex kan den önskade nivån på graden av struktur – såsom governance, likvärdighet, regelverk, central styrning av grupper, gemensam nomenklatur, metadata – variera mellan olika arbetsplatser, beroende på karaktären på verksamheten. På samma sätt varierar graden av önskad effekt inom de övriga dimensionerna. Erfarenheten säger dock att i de flesta fall befinner sig en eller flera områden på en suboptimal nivå och mycket finns att tjäna på medvetna strategier för att uppnå progression och acceleration.

Modellen är att föredra framför andra mer linjära metoder som också försöker mäta progression – utveckling och progression sker ju sällan linjärt och seriellt, snarare längst flera dimensioner samtidigt och i olika hastighet. DWMM-modellen speglar och tar hänsyn till detta på ett förtjänstfullt sätt.

Vill du veta mer om modellen? Besök då gärna ett frukostseminarium nära dig redan nästa vecka!

Komma i kontakt med Mindfire

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *