Kan man mäta framgång för ett intranät?

by

På dagens konferens, Wizdom intranets konferens vid vackra Sinatur hotel på stranden där bron över Stora Bält landar på Fyn, diskuterades vilka nyckeltal som kan användas för att mäta framgången med ett intranät. Såklart är det en stor fråga men diskussionerna blir ofta bra och fokuserade.

Workshopen leddes av Katriina Viita vid Wizdom. Lyssnarna delades löpande in i grupper för att destillera ut relevanta nyckeltal för ett intranät. Det började brett för att avslutas specifikt.

REKOMMENDATIONER

Tänk på att det finns ett K i KPI. Det handlar alltså om nyckelindikatorer som är relevanta för att de mäter ett värde.

Basera gärna era indikatorer utifrån SMARTa mål. Det innebär att de ska vara Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbestämda. Genom att göra alla mål SMARTa förenklas också möjligheten att mäta dem. Det innebär också att vi behöver göra mer övergripande fluffiga mål mer distinkta.

För att få en bra historik är det vettigt att börja samla in data redan från början och inte efter 12 månader. Genom att göra det kan också en grundnivå skapas. Utifrån grundnivån kan ni sedan sätta mer exakta och realistiska värden på era mål.

Ett sista tips från Wizdom var att presentera alla KPI:er öppet för att få en acceptans för dem samt en löpande dialog med användarna.

VILKA MÅL KOM FRAM I WORKSHOPEN

När deltagarna själva fick diskutera vilka mål de hade med sitt intranät blev det ganska stora diskussioner med allt från konkreta små mål till mer diffusa stora mål. Här kommer en lista med allt som diskuterades.

 • Användbarhet
 • Företagets verksamhet ska bestämma frekvens (olika branscher och storlekar på bolag måste ha olika mål)
 • Hur väl når vi ut med information
 • Enkelt att navigera
 • Användarvänlighet
 • Mobilitet
 • Ledarskapets engagemang kan mätas separat
 • Besöksfrekvens och besökslängd
 • Minskade kostnader för utskrifter
 • Nöjdhet bland medarbetare
 • Tidsbesparing för medarbetare

Det viktiga är att varje organisation funderar igenom sitt användande och väljer mål som passar sin verksamhet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *