Utvecklas med den digitala arbetsplatsen

by

Den digitala arbetsplatsen ger möjlighet för många att förändra och förbättra sina arbetssätt. Naturliga förmågor som fungerar extra bra är till exempel samarbete, delning, lärande etc. I samband med ett införande kan det därför vara viktigt att definiera vilken förändring som ska uppnås samt hur den definieras.

Vi använder ovanstående trappa (som baseras på RAT-modellen men är anpassad för en digital arbetsplats) för att definiera och beskriva förändringsresan. Beroende på målsättning och nuläge behövs olika insatser för att ta nästa steg framåt.

ERSÄTTNING

Den första nivån av digitalisering innebär att den nya digitala arbetsplatsen endast ersätter arbetssätt som tidigare varit möjliga. Den ger då inget mervärde eller högre effektivisering.

Det kan till exempel vara när användare istället för att lagra sina filer på en mapp på datorn så lagras de i molnet. Ifall inget annat görs med filerna har användaren endast nått nivån ersättning.

UTÖKNING

Genom utökningen börjar medarbetarna att använda vissa funktioner för att dra nytta av den digitala arbetsplatsen. Även ifall arbetssätten utvecklas så är graden av effektivisering låg.

Exempel på detta kan vara att medarbetarna börjar dela dokument mellan varandra eller att vissa samarbeten nyttjar gruppwebbplatser som bas. Då sker en viss förändring även ifall användaren endast använder en liten del av den digitala arbetsplatsens samlade palett av möjligheter.

EFFEKTIVISERING

Effektiviseringen sker när medarbetarna börjar ändra arbetssätt som väl lämpar sig för den digitala arbetsplatsen vilket innebär att de blir mer effektiva. Medarbetarna är nu rustade med förmågan att arbeta fullt ut i den digitala arbetsplatsen där även mobila gränssnitt är implementerade.

Exempel kan vara att användarna naturligt samarbetar genom den digitala arbetsplatsen, att Skype är med i alla mötesinbjudningar, att det är naturligt att skriva dokument tillsammans, lagring sker i OneDrive etc.

EVOLUTION

Evolutionen kommer när den digitala arbetsplatsen gett upphov till nya arbetssätt dagligen. Det innebär att medarbetare använder den fulla kraften i en digital plattform vilket ger helt nya möjligheter.

Förutom nya arbetssätt har organisationen hittat ett sätt att förstå värdet i samarbete, delning, att bidra, lärande etc. Förståelsen av värdet samt förmågan till nya arbetssätt skapar ett nytt DNA i organisationen.

Evolutionen går inte definiera utifrån enskilda användare utan uppkommer när organisationen har hittat nya arbetssätt och förhållningssätt baserade på de möjligheter en digital arbetsplats erbjuder. Evolutionen innebär att det är väldigt svårt för en organisation att ta ett steg tillbaka.

SUMMERING

Den digitala arbetsplatsen ger många möjligheter och i samband med införandet är det viktigt att etablera en rimlig målsättning. För vissa organisationer, avdelningar eller individer är det viktigt att nå en evolution medan det för andra räcker med en lägre målsättning.

Det vi dock vet är att nästa generations arbetskraft är skolade i moderna arbetssätt och har ett öppet förhållningssätt till information. Därför är det viktigt för de flesta bolag att påbörja resan mot nästa generations digitala arbetsplats.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *