Att förändra arbetssätt

Att förändra sitt arbetssätt med it innebär att vi måste börja jobba på ett sätt som vi inte gjort förut. Även om det är nya arbetssätt som vi faktiskt eftersträvar att etablera är det svårt att börja med något nytt. Det är normalt svårt att ändra på gamla vanor och arbetssätt och det är ännu svårare att göra det med datorer. Men, som tur är, finns det forskning som stöttar er genom förändringsresan.

Enligt Knoster, 1991, är det främst sex parametrar som styr om man vill verkligen vill att förändring ska ske.

  1. Behov av förändring. Varför är förändringen viktig? Vilka problem kommer förändringen att lösa? Den digitala arbetsplatsen kan till exempel hjälpa till att förbättra kommunikationen och att undvika ineffektiva möten.
  2. Mål. Vad kommer resultatet av förändringen bli?
  3. Nya förmågor. Vilka nya förmågor behöver vi etablera på arbetsplatsen? Vilka utbildningar behöver vi erbjuda medarbetarna för att anamma de nya förmågorna?
  4. Motivation. För att motivera alla medarbetare till att anamma nya förmågor är det viktigt att förstå vilka förbättringar som förändringen erbjuder respective individ.
  5. Nycklar. Det är viktigt att definiera vilka moment som behöver göras för att förändringen ska ske. Det kan vara inspiration, utbildningar, ny teknik etc som accelererar förändringsresan.
  6. Handling. Teori är alltid bra men det behövs en detaljerad handlingsplan med flera aktiviteter som alla bidrar till att förändringen sker.

Ett bra sätt att motivera sin egen förändring är att skaffa dig en förändringspolare. Hen kan stötta och bidra i din förändringsresa och hela tiden utmana dig med nya beteenden. Det är viktigt att din polare har bra koll på dina mål, ambitioner samt vilket tempo du vill hålla genom hela förändringsresan. Kanske är ni båda två på en förändringsresa? Då kan ni utmana varandra!