Ledarskapet

En av de faktorer som påverkar hur framgångsrika er digitala arbetsplats blir är hur engagerade företagsledningen är inför projektet. För ett riktigt bra projekt är det viktigt att de köper in och stöttar projektet genom hela införandet och användningen. Även de måste förändra sitt arbetssätt.

Kommunicera varför ni ska ha en digital arbetsplats

Var tydliga och raka i er interna kommunikation kring varför ni skapar en digital arbetsplats. Det är viktigt att alla förstår varför det är viktigt samt vilka förväntningar ni som ledning har på alla anställda. Uppmuntra alla att aktivt delta i förändringsresan.

Försäkra er om att projektet drivs framåt med tydliga ansvar och att det finns individer som täcker upp alla delar som behövs för ett framgångsrikt projekt. Glöm absolut inte att ha ett bra driv genom hela förändringsresan eftersom det är den som kommer ge effekt när lösningen väl är på plats. Det är där den långsiktiga vinsten ligger.

Försäkra er om att alla är med på förändringsresan och var tydliga med de förväntningar som ni har på era anställda. Om det är viktigt måste alla anställda veta om det. Försök också vara delaktiga i projektet så att alla känner att de har fullt stöd genom projektet.

Den som har insyn i företagets utveckling och beslut har större möjligheter att ta ansvar för helheten.

Skapa en kultur där det finns en experimentlusta bland era medarbetare och där de provar sig fram för att hitta bra arbetssätt. Det är värdefullt att våga göra fel. Men var noga med att vara uppmuntrande även när inte allt blir som det var tänkt eller planerat. Ha konstruktiva synpunkter och försök vara påläst.