Moderna arbetssätt

Moderna arbetssätt inkluderar de arbetssätt som blir allt mer frekventa och där digitaliseringen kan stötta medarbetare med värdefulla funktioner. Normalt inkluderar vi till exempel samarbeta, kommunicera, mötas, informera, organisera, kontribuera och lära. Det är genom att införa arbetssätten vi realiserar värdet i den digitala arbetssätt.

Moderna arbetssätt har många dimensioner. De är generiska på ytan men många faktorer påverkar hur de kan nyttjas av medarbetare. Till exempel påverkar attribut följande hur de ska införas samt vilket it-stöd de behöver för att vara framgångsrika:

  1. Offentlig sektor, privat sektor och organisationer har alla olika behov
  2. Olika industrivertikaler har olika behov
  3. Storleken på företaget påverkar hur de kan införa nya arbetssätt
  4. Antalet lokaler påverkar de nya arbetssätten och införandet
  5. Lokalisering i olika länder påverkar de nya arbetssätten och införandet
  6. Olika avdelningar på samma företag kan ha olika behov och förutsättningar

För att vara framgångsrika vid införandet av den digitala arbetsplatsen är det viktigt att förstå hur dessa olika faktorer påverkar införandet.