Chatta

Chatta har blivit en allt vanligare form av synkron kommunikation mellan medarbetare. Även ifall den tillåter asynkron kommunikation är det allt vanligare att man väljer chatten i Skype for business före ett telefonsamtal.

Med den fortsatta framfarten för Office 365 är det noterbart att även kommunikation mellan medarbetare på olika företag börjar ske genom chattar. Det innebär att man kan se statusen för personer vi arbetar nära men inte i samma bolag.

Chatten ger också en fördel eftersom den inte kräver ljud mellan deltagarna. Det innebär att den blir allt vanligare att använda när medarbetare sitter på olika platser eller när de kanske sitter hemma. Det gör det också möjligt, på gott och ont, att besvara chatten under tiden man är upptagen i ett annat möte eller en utbildning.

Använd chatten smart för att få svar på små direkta frågor, men var försiktig med att kontakta personer som angett att de inte vill bli störda eller som sitter i ett möte. Jag tror många av oss noterat den lilla frågan som dyker upp på projektorduken när vi sitter i möte.