Kontribuera

Det är viktigt att etablera en känsla i organisationen att det är viktigt att bidra. Det är en väsentlig skillnad mellan att bidra och att dela. När en medarbetare delar med sig av information är det alltid till en grupp kända medarbetare. När en medarbetare bidrar gör den det till en okänd mottagare. Den som bidrar vet bara att den har en värdefull information som andra borde vara intresserade av.

Att bidra är därför en viktig del i det vi kallar lärande. Genom smarta funktioner i Office 365 matchas material medarbetare bidragit med tillsammans med mottagare som kan vara intresserade av just den informationen.

Delve är den delen av Office 365 som håller koll på alla medarbetares vanor och intressen och erbjuder medarbetarna den information de mest troligt är intresserade av.

Alla fler företag börjar anamma en öppen kultur när det gäller synsättet på information. De går från en ”need to know basis” till en mer generös attityd. Moderna kunskapsföretag är alla beroende av medarbetare som aktivt bidrar med information för att öka den kollektiva kunskapen i och utanför företaget.

Några tips till er som skapa en kultur där medarbetare bidrar

1.     Uppmuntra alltid att medarbetare är generösa med information till varandra

2.     Föregå med gott exempel och var öppna med information från ledning till medarbetare

3.     Skapa en yta i till exempel SharePoint som är er kunskapsportal där all kollektiv information samlas

4.     Använd er av sociala medier internt för att skapa bra kanaler för att ställa frågor till varandra och få svar på frågor

5.     Använd kunskapsmatchning så alla medarbetare löpande får dokument serverade sig som är relevanta för sina roller genom till exempel Delve

6.     Ha förtroende för att alla medarbetare kan ansvara för sin egen kompetensutveckling och att de kan hantera känslig information på ett relevant sätt