Lära

En viktig del av den digitala arbetsplatsen är att säkra att det sker en kunskapsdelning och ett strukturerat lärande. Nästan alla företag och organisationer har tydliga processer och arbetssätt kring hur de arbetar internt samt hur det arbetar mot marknaden. För att säkra kvaliteten i dessa samt alltid försäkra sig om att medarbetare har bra möjlighet att få en löpande kompetenspåfyllning kan man erbjuda detta i Office 365.

Det finns flera olika sätt att stötta lärande genom Office 365 och alla företag behöver hitta den modellen som passar sin verksamhet bäst. Dessutom kan det vara så att man behöver använda flera olika varianter för att få till en komplett kunskapsdelning. Jag beskriver här några flöden som är relativt vanliga bland svenska företag.

Jobba med delning

Försök hitta en naturlig inställning bland alla medarbetare att delning är något som ger alla ett stort mervärde. Delning av filer och information gör att medarbetare ständigt har tillgång till kunskap och inspiration i sitt arbete.

Den delade informationen kan till exempel nås genom Delve eller andra sammanställningar av information.

Kunskapsportal i SharePoint

De tydliga processer som ligger till grund för er verksamhet kan ni etablera i en kunskapsportal i SharePoint. Genom ett ledningssystem kan ni försäkra er om att processerna alltid är aktuella, har en ägare, är tillgängliga etc.

Kunskapsportalen kan innehålla flera olika lager där processen visas genom till exempel Visiokartor men den visas också med beskrivande texter samt rent utbildningsmaterial. I kunskapsportalen kan ni också tydliggöra vilka experter som finns inom området och ifall ni har en community för processen.

Använd Yammer för kunskapsdelning

Genom att erbjuda medarbetare Yammer får ni snabbt ett verktyg för kollektiv kunskapsdelning. Försäkra er om en kultur där det är okej att ställa frågor och skapa en struktur där medarbetare snabbt får svar på de frågor som ställs. Detta kan vara en av de viktigaste kanalerna eftersom Yammer är ett snabbt system som kommunicerar över hela företaget men på individnivå.