Organisera

Med en digital arbetsplats finns det många sätt att organisera ditt arbete. Det mes naturliga valet för ditt personliga arbete är OneNote som låter användarna att samla anteckningar, inspelningar, bilder, dokument och annan relevant information på ett och samma ställe. I OneNote kan man också dela anteckningsböcker med andra vilket gör att det finns oändliga möjligheter att dela information och samskapa information.

Genom att använda SharePoint skapar ni också möjlighet att organisera era projektplatser, offertwebbplatser och andra samarbeten. Med rika webbplatser på SharePoint finns det bra möjlighet för anställda att organisera sina mer processinriktade samarbeten.

I samband med att Microsoft lanserade Planner som en del av Office 365 finns det en möjlighet att organisera alla uppgifter på ett och samma ställe. Planner lovar dessutom mer för framtiden och kommer förhoppningsvis bli det nya övergripande sättet att jobba med uppgifter i alla delar av Office 365.

Använd också funktionen att lägga till bokmärken och favoriter som finns i alla webbläsare. Speciellt i stora organisationer kan det vara värdefullt för att snabbt kunna komma åt alla de funktioner som behövs under en arbetsdag.

Organisera dig

Man brukar säga att det bara är möjligt att hålla 7 saker i korttidsminnet på en gång. Skriv därför ner alla dina uppgifter för att lättare kunna återvända till dem. Frigör därför din hjärnkapacitet genom att försöka hålla så få uppgifter i minnet som möjligt.

Hitta också ett sätt att organisera dina dokument. Använd Onedrive för att alltid ha dem tillgängliga. Ett sätt att skapa ordning är att använda en numrering samt Mappnamn för att få dem i den ordning som passar dig med. Namnge dokumenten så det är lätt att hitta dem igen.

Städa gärna gamla dokument och mappar. Skapa en arkivmapp ifall du inte vill slänga gamla dokument eller gamla mappar. Det gör att du lättare hittar aktuella dokument.

Använd också Outlook för att organisera dina mejl. Genom att försöka etablera en bra struktur för allt som behöver organiseras kan den appliceras i många olika programvaror. Använd gärna olika färgkoder för att hitta dokument, kalenderaktiviteter, mejl etc. Använd prioriteringar och flaggor för att kunna komma tillbaka till rätt mejl så snart det går. Om du får väldigt mycket mejl finns det anledning att bara hämta och skicka e-post när det finns tid för att hantera det.