Samarbeta

Samarbete är en av de bärande delarna av den digitala arbetsplatsen och Office 365. Samarbete kan ske på många olika sätt och med många olika syften. Moderna arbetsplatser är dessutom karakteriserade av mycket samarbete och väldigt få arbetsuppgifter för tjänstemän görs ensamt.

Förutom att vi idag baserar allt mer arbete på samarbete så gör globaliseringen att vi idag samarbetar med individer som befinner sig på en annan plats. Därför måste den digitala arbetsplatsen erbjuda samarbetsmöjligheter som är oberoende av tid och plats.

Vi blir även allt mer mobila i våra arbetssätt och använder en allt mer varierad flora av verktyg. Därför måste den digitala arbetsplatsen stötta arbete från valfri plats men också från valfritt verktyg.

Samarbete kan skäras på flera olika sätt men en vanlig uppdelning i digitala arbetsplatser är att definiera informationen som strukturerad (till exempel finansiell data) eller ostrukturerad (till exempel information i sociala medier) samt användarna som många eller få.

De fyra olika kvadranterna som uppstår ställer alla olika krav på vilken lösning som är mest rimlig att använda för samarbete. Det kan ibland vara en ostrukturerad process i Yammer som är bäst medan det vid andra tillfällen är en strukturerad process i SharePoint. Väljer ni fel verktyg slutar det sannolikt med att ni får en oanvändbar lösning för slutanvändarna.

Några typiska exempel på samarbetsplattformar inom Office 365:

  1. SharePoint: Här kan ni bygga samarbetsplatser, projektwebbplatser, dokumentwebbplatser, kvalitetssystem, kunskapsportaler etc.
  2. Groups: Grupper spänner över flera program inom Office 365 och ger deltagarna e-post, dokumentbibliotek, anteckningsbok, planeringsverktyg etc.
  3. Office: Genom Office kan deltagarna samskapa och samarbeta kring skapande och behandling av information.
  4. Yammer: Ett socialt nätverk internt på företaget eller ett öppet nätverk där ni bjuder in vilka ni vill.