Sociala nätverk

Att samarbeta inom sociala nätverk ger företaget en ökad möjlighet till löst samarbete mellan alla medarbetare i företaget.

Tydliga förväntningar

Var tydliga till medarbetarna varför ni skapat ett internt socialt nätverk. Sätt gärna mål och kommunicera hur ni vill att de ska använda det. Försök förstå vad som skapar värde och användning i just er organisation. Ta fram och driv innehåll utifrån vad ni kommit fram till.

Öppet och personligt

Det som kännetecknar alla sociala medier är att de ska vara öppna och personliga. Genom att skapa en lite mjukare ton och mer tillåtande attityd skapas en trygghet hos användarna som gör dem mer aktiva. Men tänk på att bara skriva sådant som ni kan stå för; dubbelkolla gärna med någon innan ni publicerar.

Använd det

Var aktiva på ert egna sociala nätverk från ledningen och kommunikationsavdelningen. Stimulera diskussioner och engagera medarbetare. Säkra att frågor får svar från andra kollegor och driv diskussionen i viktiga frågor framåt. Dela med er av framgångshistorier och använd kanalen för att sätta vision och mission på agendan för alla medarbetare. Se till att alla känner sig välkomna till ert bolag.

Ha en tillåtande kultur

Det är viktigt att ha en tillåtande kultur internt så alla känner sig välkomna att bidra till de gemensamma diskussionerna. Många medarbetare har säkert frågor om hur de kan bli mer framgångsrika, hur de kan hjälpa till att utveckla företaget etc. Det är viktigt att alla dessa frågor kommer och bemöts med professionella svar.

Etablera ansvariga för alla communities

Redan idag har ni säkert informella ledare bland era medarbetare. Rusta dem ytterligare när ni lanserar ert egna sociala nätverk och se till att de får en bra plattform där de kan engagera sina kollegor. Kanske kan de fungera som community managers och äga en viss del av diskussionen internt.