Några avslutande tips för att komma vidare

Nu börjar vi närma oss slutet av handboken och jag hoppas den har varit relevant läsning för er och att ni har hittat en del guldkorn som ni kan använda er av direkt i verksamheten. Det är viktigt med en strategi för införandet och här kommer några sista tips för hu ni ska genomföra projektet.

Först och främst, det är viktigt att ha roligt genom hela införandet. En digital arbetsplats är i grunden något positivt som skapar värde för alla medarbetare varje dag. Därför ska det också drivas med hög energi och mycket glädje. Office 365 är en bra lösning redan från början och alla medarbetare kommer snabbt hitta värdefulla funktioner för just dem. Genom att ha roligt och vara uppmuntrande kommer era användare snart att börja prova sig fram.

Var tydliga i er kommunikation och fokusera på vilken verksamhetsnytta som kommer skapas med den digitala arbetsplatsen. De allra flesta medarbetarna är ointresserade av vilken teknik som används så fokusera på vilka arbetssätt ni vill  uppmuntra och hur ni kommer stötta slutanvändarna vid införandet. Trygghet och tydlighet är viktigt!

De allra sista tipsen förtjänar egna rubriker så fortsätt läsa de sista avsnitten så ni får en flygande start!