Ingen av oss är så smart som alla av oss

Eftersom oftast alla på företaget kommer vara användare av den digitala arbetsplatsen finns det anledning att ta med många redan tidigt i processen. Många av funktionerna i den digitala arbetsplatsen är avgörande för medarbetarnas förmåga att klara sitt jobb. Om vi dessutom lägger till ett lager med att det är vissa arbetssätt som önskas eller att lokalerna ska disponeras på ett visst sätt blir det ännu mer aktuellt för många medarbetare att delta.

Alla som är med i projektet, oavsett vilken roll de har, ska vara med för sin kompetens. Medarbetarna ska engageras för att de är viktiga och de ska bidra till resultatet. Många medarbetare är inte vana vid att kravställa it-plattformar och där är det viktigt att de får stöd och att det även finns verksamhetskrav som följs upp ur ett verksamhetsperspektiv.

Grupper som alltid borde vara med när en digital arbetsplats skapas är HR, Kommunikation och Marknad. Även avdelningar som affärsområden, sälj och forskning är viktiga intressenter. Försäkra er också om att ni har bra uppbackning från det företagsledningen och kanske kan ni använda er av dem i styrgruppen. (Såklart måste också IT vara med i projektgrupperna, men det är ganska självklart).

Generellt sätt är det bra att inkludera många i projekten. Genom att fördela arbetet mellan flera olika kompetenser så finns det stor möjlighet att täcka så många krav som möjligt.