Rom byggdes inte på en dag, men det byggdes

Den digitala arbetsplatsen kan införas som ett projekt men eftersom den är ett löpande stöd för alla medarbetare bör den fortsätta leva och utvecklas. Ni bör hitta en bra lösning för förvaltning och vidareutveckling av Office 365 för att ständigt vara uppdaterade och erbjuda en bra lösning för era slutanvändare.

Microsoft har en snabb utvecklingsteknik med Office 365 vilket gör att ni kan förlita er på regelbundna uppdateringar av befintlig funktionalitet men också helt nya funktioner och även helt nya produkter. Det senaste året har flera nya program inkluderats i Office 365 och Microsoft är på väg att etablera ännu fler produkter inom Office 365.

Därför ska den digitala arbetsplatsen i Office 365 ses som ett långsiktigt projekt. Eftersom det ständigt kommer nya funktioner och uppdateringar är det också viktigt att försäkra sig om att ni har bra förståelse av Microsofts planering så ni inte själva utvecklar funktioner som kommer som standard inom kort.

För att vara framtidssäkra är det viktigt att ni inte utvecklar egen funktionalitet som kan störa Microsofts generella uppdateringar. Använd därför standard så ofta det är möjligt. Genom att använda standard och inte göra egenutveckling blir er lösning möjlig att uppgradera utan att något slutar fungera vilket gör er mer lättrörliga. Med Microsofts strategi för uppdateringar av Office 365 är det också så att ni inte kan välja vilka uppdateringar ni vill ta del av eller när utan de kommer automatiskt.