Tänk stort, börja smått

Tänk på att inte ta ett alldeles för stort omfång i den första lanseringen. Det finns en stor risk att ni har missat en del av de arbetssätt som finns i organisationen och därför skapar något som inte skapar bästa värde på sikt. En första lansering av en digital arbetsplats ska driva användarna i rätt riktning men den ska framför allt vara enkel att förstå och naturlig i sitt arbetssätt. Var därför försiktiga!

Men glöm inte heller att hålla koll på den stora visionen om var ni vill med er digitala arbetsplats. Det är viktigt för att få den första versionen rätt.

Ni behöver alltså både hålla koll på det som ska bli den första konkreta versionen men också den övergripande målsättningen om vad ni vill att den digitala arbetsplatsen ska vara på sikt. Det finns anledning att driva både strategiarbetet och den första versionen till viss del parallellt eftersom ni kan bottna det strategiska i konkreta frågeställningar löpande och vise versa.

Glöm inte det gamla ordspråket att vi alltid överskattar vad vi kan göra på kort tid men alltid underskattar vad vi kan göra på lång tid. Det är nästan alltid sant när det gäller IT.