Är den inte bara ett vanligt intranät?

Nej.

Egentligen kan man sätta punkt där men lite mer förklaring kan ges. En digital arbetsplats är ett mycket vidare begrepp än ett intranät. Den digitala arbetsplatsen fångar alla de arbetsuppgifter som görs av de flesta anställda på daglig basis i företaget. Det innebär att den inkluderar arbetsuppgifter för samarbete, delning, kommunikation, möten, information, planering, kontribution och lärande. Den digitala arbetsplatsen innehåller digitala verktyg för dessa arbetssätten.

Ett intranät skulle kunna anses vara en delmängd av den digitala arbetsplatsen men inte hela. Ett intranät är traditionellt sätt även väldigt kommunikationsdrivet från paradigmet en-till-många medan den digitala arbetsplatsen snarare är samarbetsdriven.

De vilar alltså på väldigt olika bas. Den digitala arbetsplatsen är inte sprungen ur ett intranät utan har utvecklats löpande parallellt med intranäten.