Varför en produktivitetshandbok?

Vi vill hjälpa användare av digitala arbetsplatser att förenkla sin vardag och göra mer genom att arbeta smartare. Genom att använda den digitala arbetsplatsen rätt kommer vi få mer gjort och projekt kan fokusera på ännu bättre lösningar. Genom att förenkla vardagen minskar vi också generationsklyftan på våra arbetsplatser.

Genom att publicera Produktivitetshandboken vill vi göra våra verktyg tillgängliga för alla. Detta eftersom det är viktigt för oss alla att vi ständigt förbättrar våra arbetssätt och lyckas göra mer med bättre kvalitet på mindre tid med mindre resurser; det är så konkurrenssituationen ser ut för de allra flesta.

Detta är första versionen av Produktivitetshandboken och än så länge är den dels digital och då också levande. Ni får gärna komma med tips om förbättringar och ni får gärna använda den direkt i er verksamhet. Skicka gärna ett mejl till produktivitetshandboken@mindfire.se med förbättringsförslag.

Vi gör inte anspråk på att Produktivitetshandboken skulle vara heltäckande eller applicerbart i alla företag eller situationer men det är en sammanställning baserad på all den erfarenhet vi har efter fler än 10 år i branschen. Många av våra verktyg används redan idag på både stora och små arbetsplatser.