Användning

Vårt erbjudande kring användning innebär ett stöd genom hela ert nyttjande av Office 365. Vi har flera bastjänster i form av utbildningar, workshops och inspirationsföreläsningar. Men det som verkligen gör oss unika är att vi paketerar kompletta paket av våra tjänster för er som kunder så ni får ett kostnadseffektivt stöd genom hela användningen av plattformen. Naturliga delar i alla våra paket är till exempel:

  1. Regelbundna avstämningsmöten
  2. Utbildningar
  3. Workshops
  4. Inspiration
  5. Uppföljning av Microsofts roadmap
  6. Support för slutanvändare
  7. Guider och instruktioner
  8. Nätverksträffar
  9. Rådgivning
  10. Nulägesanalyser

Vi har tre olika standardpaket vilka ni kan läsa mer om under våra jämförelser. Följ gärna länkarna nedan för att ytterligare fördjupa er i vårt erbjudande.