Hur går det till?

Under hela tiden ni använder Office 365 som digital arbetsplats kan ni använda vårt stöd. Det innebär att ni har support för alla slutanvändare där de kan ställa frågor och få tips på hur de blir mer produktiva med Office 365.

När ni använder oss som partner inom användning får ni också tillgång till ett visst antal utbildningar och workshops varje år. Vilket innehåll som ska vara på utbildningar och workshops bestämmer vi löpande utifrån era behov och förutsättningar.

Regelbundet, oftast veckovis eller månadsvis, har vi avstämningar för att se hur plattformen fungerar hos er samt vad som kan förvättras. Under avstämningarna planerar vi de aktiviteter som inkluderas i projektet. Under avstämningarna går vi också igenom den roadmap Microsoft har för Office 365 samt hur den påverkar just er installation.

För mer information får ni gärna kontakta oss på 0500 48 14 00 eller info@mindfire.se.