Vad är det?

Vårt användningsstöd är ett aktivt stöd som ni har glädje av under hela tiden ni använder er digitala arbetsplats. Det inkluderar alla de aktiviteter som är väsentliga för er verksamhet och som gör att ni kan realisera värdet av Office 365. Exempel på tjänster som ingår är:

  1. Support; även för slutanvändare
  2. Utbildningar
  3. Workshops
  4. Regelbundna avstämningar
  5. Bevakning av Microsofts roadmap

Det finns fler inkluderade delar och varje kund har sin egen palett med tjänster som är anpassad för just sin verksamhet och uppsättning.

Välkommen med frågor och funderringar kring hur det skulle kunna passa in i er verksamhet.