Varför en användningspartner?

När ni väl har bestämt er för en digital arbetsplats är det viktigt att alla medarbetare får bästa möjliga förutsttningar för att använda alla delarna i den. Det är också viktigt för hela företaget eller hela organisationen att ni använder alla de delar som ni har planerat för att öka produktiviteten. Eftersom det oftast innebär att ni har valt en digital arbetsplats för att ni vill etablera nya arbetssätt finns det en förändringsresa att genomföra.

I samband med förändringsresan är vi en värdefull partner och vi tar med hela vårt nätverk och hela vår erfarenhet in i projekten. Vi har genomfört förändringar och införande på många kunder sedan Office 365 och dess föregångare lanserades för snart 10 år sedan. Vi är relevanta i alla delar av processen från beslut till aktiv användning.

Inom användning har vi samlat alla de tjänster som driver medarbetarnas användning av Office 365. Det innebär att det finns ett löpande stöd, utbildning, inspiration, support etc för slutanvändarna. Det avlastar företaget och ni får en bra resa in i plattformen tillsammans med oss.

En av de allra viktigaste tjänsterna är att vi erbjuder funktionssupport för alla slutanvändare. Det innebär konkret att alla på företaget kan kontakta oss för att få hjälp, stöd och tips för hur de ska arbeta med plattformen. Eftersom vi är väl inlästa på varje kunds plattform blir det ett riktat värdefullt stöd.