Införande

Vårt införandestöd riktar sig till er som vill ha hjälp med etableringen av den digitala arbetsplatsen. Det innebär att vi stöttar er genom hela resan med att realisera de förbättringar ni har tagit sikte på. Vi är experter på hur ni får ut hela värdet av att införa en digital arbetsplats i Office 365.

Vi fungerar som en partner som ni kan luta er emot genom hela införandet. Vi stöttar med ett färdigt paket som ges till fast pris där alla delar för verksamhetsutvecklingen finns med. Vi planerar tillsammans med er ett projekt som innehåller veckomöten, avstämningar, förstudier, genomförande, utbildningar, workshops etc.

Utifrån vår erfarenhet har vi definierat några olika paket men exakt vilken palett av tjänster som ingår definieras utifrån era unika behov. Vissa behöver mer utbildningar medan andra behöver mer analyser och kravställningar.

Hör gärna av er på 0500 48 14 00 eller info@mindfire.se för att inleda en dialog med vad som kan ingå för just er.