Hur går det till?

Vårt införandestöd drivs av en processledare från Mindfire. Processledaren planerar alla aktiviteterna tillsammans med er projektgrupp. Initialt definieras vad som ska vara med i projektet och utifrån de ativiteterna planeras och genomförs projektet. Det innebär också att allt görs till fast pris under en definierad projektperiod.

Processledaren kallar till veckomöten (en fast avstämning varje vecka). På veckomötet följs projektet upp regelbundet och alla aktiviteterna planeras löpande. På veckomötet diskuteras också eventuellt utestående frågor och vilka supportärenden som kommit in sedan sist.

Alla aktiviteter genomförs på plats hos er eller i lokaler ni bestämmer. De görs med fokus på målsättningen och utifrån era förutsättningar. Det innebär att det alltid blir relevant för delatagarna i grupperna.