Vad är det?

Vårt införandestöd är konkret ett paketerat erbjudande där ni får stöd genom hela införandeprojektet. Vi har experter som stöttar genom alla delarna. Vi utgår alltid från ett nuläge samt en målsättning. Utifrån de två delarna hittar vi en lämplig väg för er.

projektstegen

Varje införandestöd ser lite olika ut men de huvudsakliga delarna av varje införandestöd är:

  1. Utsedd processledare
  2. Workshops
  3. Utbildningar
  4. Nulägesanalys
  5. Förstudie
  6. Regelbundna avstämningar (oftast veckomöten)
  7. Support under införandet för slutanvändare
  8. Nätverksträffar
  9. Projektplanering

Låter detta intressant? Hör i så fall gärna av er så försöker vi hitta ett koncept som fungerar för er 🙂