Inspirationsföreläsning

Våra inspirationsföreläsningar syftar till att ge energi och inspiration i ert införande av den digitala arbetsplatsen. Vi ger mycket idéer och går igenom den digitala arbetsplatsen ur flera olika perspektiv där vi ofta svarar på följande frågor:

  1. Vad är en digital arbetsplats?
  2. Vilken nytta kan den digitala arbetsplatsen ge oss i vår organisation?
  3. Vad utmärker en bra digital arbetsplats?
  4. Vilka arbetssätt ska vi sikta på i vår digitala arbetsplats?

Vi tittar alltid framåt och gör även en del profetior kring vad som är på väg att hända och vad som är lite extra framgångsrikt just nu. En viktig del av alla projekt handlar om att sortera ut vilka delar av Office 365 som ska inkluderas och vilka som ska lanseras senare. Det handlar helt enkelt om att förstå hur man bäst investerar idag för att få så mycket värde som möjligt imorgon.

Gör vi en inspirationsföreläsning hos er anpassar vi givetvis innehållet så det passar väl in i er organisation. Exempel på föreläsningar som gjorts senaste året är:

  1. The collaboration ghost in the productivity machine
  2. Så lyckas ni med den digitala arbetsplatsen
  3. Ingen är så smart som alla av oss
  4. Microsoft har nya kläder – men exakt var är Office 365 på väg?